frukostleverans
Frukost i Göteborg

Almänna villkor
Har inget annat avtalats, gäller följande villkor:

Priser och Betalning
Priserna för de beställda varorna är de som anges på frukostleverans.se dagen då ordern läggs. Alla priser är angivna exklusive moms och utan leveransavgift -om inte annat anges.
Frukostleverans.se accepterar inte betalning med kontanter eller checkar.
Betalning sker på BG 533-7407 med faktura i efterskott.

Om betalning uteblir så skickar vi först en påminnelse via e-mail med din faktura. Vid fortsatt utebliven betalning postas en påminnelsefaktura där avgift på 50 kr tillkommer. Fakturan skickas skickas till din E-post .
Om kunden önskar pappersfaktura då meddelar till ekonomi@frukostleverans.se. Faktureringsavgift tillkommer.

Beställning
Beställninger sker minst 1 dagar förre leveransdagen. (Om inte annat avtalats)
Vi tar emot beställningar via formulär, och via e-mail. Ingen beställning acceptabelt via sms eller röstmeddelande.
Frukost i Göteborg tar endast emot beställning från företag med minsta beställning  300 kronor (exkl moms)/leverans.

Orderbekräftelse skickas alltid inom 24 timmar. Kunden kan avboka eller ändra sin beställning fram till tre dagar före leveransdagen via info@frukostleverans.se.
För ändringar i din prenumeration bör anmälas minst 6 arbetsdagar i förväg.
Kunden får en bekräftelse om ändringarna/avbeställningarn.

Leverans
Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans. Finns ingen vid företagets adress för att ta emot varorna lämnas de utanför dörren. Vi ringer/meddelar till kunden! Om vi av någon anledning inte kan  lämna varorna vid dörren debiteras kunden kostnaden av inköpta varor. Vi kontaktar dig snarast vid eventuella störningar.

Leveransavgift tillkommer!

Produkter
Observera att ev. innehållsförteckning kan ändras av leverantören, och att det alltid är den på förpackningen som gäller.

Kvalitetsgaranti och reklamation
Frukostleverans.se garanterar att den fruktost som levereras är av fullgod kvalité. Vårt ansvar är begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. För att varan ska kunna reklameras måste originalförpackningen finnas kvar.

Sekretess
Era personuppgifter kommer att lagras men kommer endast att användas av Frukost i Göteborg för information och nyhetsbrev samt till vår distributör för leverans. Vi kommer dock aldrig lämna vidare era personuppgifter till annan part.

Villkorsändringar
Frukostleverans.se har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Frukostbrod.se informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen.

Missbruk
Frukostbrod.se lagrar kundens IP-adress och annan värdefull information om kundens Internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på frukostbrod.se.

Kontaktuppgifter
Frukost i Göteborg
Prytzgatan 37 Mölndal 43131
Besökadress, Gårda-Regus, Fabriksgatan 7, boka tid innan ditt besök!
E-post: info@frukostleverans.se
Bg: 553-7407
Innehar F-skattebevis
Org. Nummer: 7708285163

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

Frukostleverans

på vardagar

för företag

00-24
leveransavgift 40kr
(30kr med prenumeration)

frågor/beställning:
info@frukostleverans.se

Ring oss: 070 46 46 111

frukostleverans