frukostleverans
Frukost i Göteborg

Skatteverkets info

Julgåvor och julbord för anställda och kunder

Julgåvor som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställde. Likaså julbord om de kan ses som intern representation, till exempel en personalfest.

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om:

värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte fraktkostnader. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,
julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Presentkort i gåva till anställda.

En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Husarbete som skattefri gåva till anställda.

Penninggåva till ideell verksamhet i stället för julgåva

Om arbetsgivaren på begäran av den anställde, i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter. Den anställde kan i vissa fall få skattereduktion för förmån av gåva till ideell verksamhet, under samma förutsättningar som om han eller hon gett gåvan själv.

Mer om skattereduktion för gåvor

Om arbetsgivaren för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till de anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.

Sponsringspaket

Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket. Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter. Läs mer om beskattningen av sponsringspaket i Skatteverkets skrivelse Skattefria julgåvor och sponsringspaket.
 

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla

Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Vanligtvis är reklamgåvorna, till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.

Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Avdragsram för representation och reklamgåva.

Avdrag medges även för gåvor till kunder i samband med representation, till exempel vid en affärsförhandling som sker i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor exklusive moms per person.

Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord för anställda

Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.

Arbetsgivaren får avdrag för kostnad för högst två personalfester per år. Avdrag medges för kostnad för måltid med 90 kronor exklusive moms per person. För kringkostnader, till exempel musikunderhållning, medges avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag, med nämnda belopp, medges även för kostnader för pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på festen.

Julbord för kunder

Avdrag medges endast om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Avdrag medges med 90 kronor exklusive moms per person som för extern representation.

mer info: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/gavor/julgavor.4.18e1b10334ebe8bc80003009.html

 

Personalvårdsförmåner är skattefria förmåner av mindre värde som inte utges som direkt ersättning för arbete och som syftar till att skapa trivsel på arbetsplatsen eller som utges på grund av sedvänja enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
 

Exempel på skattefria personalvårdsförmåner är kaffe och bulle.


Personalvårdsförmåner måste erbjudas till hela personalen, får inte bytas mot kontant ersättning och skall vara av enklare slag.

Exempel på skattefria personalvårdsförmåner är:
- motion
- friskvård
 - kaffe och te
 - kakor och bullar
 - kontorsmassage
- frukt

Personalvårdsförmåner är skattefria för de anställda och värdet av sådana förmåner behöver därför inte tas upp på de anställdas lönebesked.
 

 Kostförmån vid representation är vanligtvis skattefri.

 

Förmånen av enklare förtäring och förfriskningar är skattefri för de anställda och värdet av sådana förmåner behöver därför inte tas upp på de anställdas lönebesked.

Be en offert på en enklare förtäring på fredagar.

De utgifter som arbetsgivaren har för personalvårdsförmåner är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "Övriga personalkostnader" i arbetsgivarens bokföring. Momsen på skattemässigt avdragsgilla utgifter är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.

Skattefria personalvårdsförmåner är kaffe och bulle
Klicka på bilden för kundpresenter
frukostleverans