frukostleverans
Frukost i Göteborg

Miljö & Kvalitet

Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan med fokus på energiförbrukning, transporter och källsortering på våra kontor.

- Resor i tjänsten, transporter ska ske med miljövänliga transportalternativ.

- För att begränsa användinggen av papper strävar vi efter att ha dokument i digitalt format. Vi skickar alla fakturor via mejl.

- Vi minskar avfallsmängden genom att återvinna och återanvända så långt det är möjligt genom att leverera lånekorgar och lådor till våra kunder samt använda oss av papperskassar.

- Ställa krav vid inköp och välja produkter med hög kvalitet och livslängd. EKO Bregott, EKO Brie, Råpressad och mycket mer.

Ät bröd för klimat och hälsa

Att äta bröd är smart för klimatet och miljön. Är brödet rikt på fullkorn är det också bra för hälsan och därför ett av de livsmedel som vi bör äta mer av enligt de nya kostråd som Livsmedelsverket nyligen presenterat.

Mat som är bra för miljön är också bra för hälsan konstaterar Livsmedelsverkets Åsa Brugård Konde när de presenterade förslag till nya kostråd den 26:e november. Vi ska äta minst 500 g av frukt och grönt, välja fullkorn och minska på köttet till max 500 g per vecka.

Men det är inte bara att vi ska äta mer grönt och fullkorn som man sätter fokus på. Det ges också råd att vi ska "Röra på oss minst 30 minuter per dag" och att vi ska "Äta lagom mycket", men vad som är lagom mycket är svårt att definiera. Behoven är individuella och Livsmedelsverket vill inte att kostråden ska uppfattas som pekpinnar, men Åsa Brugård Konde menar att om fler följde kostråden skulle många liv räddas.

Idag är hälften av alla vuxna i Sverige överviktiga. Ett sätt att motverka viktuppgång är att inte äta mer än vad man gör av med, att äta varierat och livsmedel som ger lång mättnad. Fullkornsbröd ger lång mättnad och gör därför att vi äter mindre. I de nya råden uppmanas vi att äta fullkorn varje dag - ett enkelt sätt att hitta fullkornsrika bröd är att leta efter bröd märkta med Nyckelhålet.

De uppdateradekostråden bygger på de Nordiska näringsrekommendationerna som bygger på den samlade, aktuella forskningen inom mat och hälsa. De slutliga råden beräknas vara klara under våren 2015.

frukostleverans