frukostleverans
Frukost i Göteborg


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 – därför informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter hos oss på Frukostleverans i Göteborg.
 
Vi har uppdaterat våra rutiner kring personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddslagen. https://www.datainspektionen.se/

I din kontakt med oss kan du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer.Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagar och har upprättat särskilda riktlinjer för dataskydd.
 

Behandling av personuppgifter
  • Åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, inhämtande eller användning.


ANSVAR
Brigitta Markert sälj och marknadsansvarig är dataskyddsombud,
tel. nr 070-783 93 83, mejladress brigitta@frukostleverans.se, Frukostleverans i Göteborg.
 
PERSONUPPGIFTER
Namn, företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress.
 
ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND
Vi lagrar era personuppgifter för vårt kundregister. E-post och telefonnummer används för kommunikationens och faktureringens skull.
 
TILLGÅNG
Enligt lag så skall ingen obehörig få tillgång till era personuppgifter. Därför förvaras
alla dokument i pappersformat i ett låst skåp på företagets adress. Digitala dokument har sparats på en dator vilket skyddas med lösenord.
 
HUR LÄNGE
Alla dessa personuppgifter förvaras i 7 år då detta krävs för bokföringen. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån Frukostleverans i Göteborg är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
 
VILL DU RADERA DINA PERSONUPPGIFTER?
För att behandla dina personuppgifter, och eventuellt radera dem, behöver vi först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort en kunduppgift. Exempelvis finns det avtal som upprättades när du blev kund hos oss, samt andra lagar som exempelvis bokföringslagen. Ta kontakt med vår support så tittar vi närmare på din fråga!

Om du har frågor eller vill bli borttagen ur vårt kundregister är du välkommen att skriva till vår kundkontakt via e-post » brigitta@frukostleverans.se

frukostleverans